Υπηρεσίες Εμπορικού Αντιπροσώπου στην Πώληση
  • Ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων.
  • Βαμβακιού και προϊόντων του.
  • Ελαιούχων σπόρων.
  • Ελαίων και άλλων καρπών ελαιοποιήσιμων.
  • Καυσίμων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων.
  • Ελαίων και λιπών.
  • Αυτοκινήτων και σκαφών.