Υπηρεσίες παροχής
  • Συμβουλών σε θέματα marketing.
  • Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
  • Στρατηγικής διαχείρισης.
  • Υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
  • Προώθησης πωλήσεων.
  • Ανεύρεσης πελατών.